នគរបី (សាមកុក) Three Kingdoms

នគរបីគឺជាខ្សែរភាពយន្តភាគចិនមួយនៅឆ្នាំ ២០១០ ដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍នៅចុងរាជវង្សហានខាងកើតនិងសម័យនគរបី។ ភាពយន្តនេះត្រូវបានប្រែសម្រួលពីប្រលោមលោកប្រវត្តិសាស្ត្រសតវត្សទី ១៤ នៃមនោគមវិជ្ជានគរបីនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតអំពីសម័យនោះ ដឹកនាំដោយលោក Gao Xixi ខ្សែរភាពយន្តភាគចិនមួយនេះត្រូវបានចំណាយថវិការជាង 160 លាន RMB (30 លានដុល្លារ) និងបានចំណាយពេល 5 ឆ្នាំនៃការងារផលិតខ្សែរភាពយន្តភាគចិនមួយនេះឡើង។ ឈុតឆាកបាញ់ប្រហារនៃខ្សែរភាពយន្តភាគចិនមួយនេះបានចាប់ផ្តើមថតនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 2008 ហើយវាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2010 ។ រឿងសាមកុកបានបង្កើតឯតទគ្គៈជាខ្សែរភាពយន្តភាគចិនមួយថ្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេលក់ទៅឱ្យស្ថាបន្ត័ផ្សាយទូរទស្សន៍ក្នុងតំបន់ចំនួនបួនក្នុងតម្លៃ 160 លានយ័ន ។ ខ្សែភាពយន្តនេះគឺបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃប៉ុន្តែបានបង្កឱ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រដោយមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាខ្សែរភាពយន្តភាគចិនមួយនេះបានដើរឆ្ងាយពីប្រលោមលោកបុរាណ។ ហើយវាត្រូវបានគេលក់ទៅឱ្យប្រទេសជាង 20 ដែលរកចំណូលបានប្រមាណ 800 លាន RMB (133,3 លានដុល្លារ) សរុបគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ 2012 ។

Be the first to review “នគរបី (សាមកុក) Three Kingdoms”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.